Przykładowa strona

To jest przykład­owa strona. Strony są inne niż wpisy na blogu, ponieważ nie tylko są stale umieszc­zone w jed­nym miejscu, ale także pojaw­iają się w menu Two­jej wit­ryny (w więk­szości moty­wów). Więk­szość ludzi umieszcza na swoich wit­ry­nach strony o sobie, na których przed­staw­iają się potenc­jal­nym odwiedza­ją­cym. Przykła­dem takiej strony mogłoby być:

Cześć! Za dnia jestem gońcem, a w ciągu nocy próbuję swoich sił w aktorstwie. To jest mój blog. Mieszkam w Los Ange­les, mam wspani­ałego psa, który nazywa się Jack i lubię piña coladę (i spac­ery w deszczu).

… lub taki tekst:

Firma Wiha­jstry XYZ została założona w 1971 roku i od początku swo­jego ist­nienia zaj­muje się pro­dukcją najlep­szych wiha­jstrów. W naszej siedz­i­bie w Gotham City pracuje ponad 2000 osób, które zaj­mują się robi­e­niem całej masy fan­tasty­cznych rzeczy dla mieszkańców miasta.

Jako nowy użytkownik Word­Pressa powinieneś prze­jść do swo­jego kokpitu, aby usunąć tę stronę i utworzyć nowe strony z własną treś­cią. Baw się dobrze!